Cenník: Domčeky

Cenník domčeky: 

Cena za domček podľa obsadenosti:
1-2 osoby 100 eur/noc
3-4 osoby 120 eur/noc
osoba na prístelke 15 eur/noc


Storno podmienky a storno poplatky:
Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne, prípadne telefonicky s následným písomným potvrdením 28 dní pred nástupom hostí. Dodávateľ je oprávnený účtovať za neuskutočnené alebo neskoro uskutočnené storno objednaných služieb nasledujúce storno-poplatky:

28 – 21 dní: 20% z ceny ubytovania
21 – 14 dní: 40% z ceny ubytovania
14 – 7 dní: 75% z ceny ubytovania
7 – 0 dni: 100% z ceny ubytovania

Potvrdením objednávky klient (objednávateľ) akceptuje storno poplatky a ostatné obchodné podmienky

Storno poplatok sa nebude účtovať, ak klient nemohol využiť objednané služby z vážnych dôvodov a preukáže sa hodnoverným písomným potvrdením (vážne ochorenie a úmrtie/aj člena rodiny/, ústavné liečenie, živelná pohroma, vojenské povinnosti).

Nepriaznivé poveternostné podmienky nie sú dôvodom na neúčtovanie storno poplatku.
Platný od 1.6.2023

Beach Bar, s.r.o.
Hurbanova 315/14, 915 01, Nové Mesto n./V.
IČO: 54 485 690
DIČ: 2121694905

Beach Bar rezort
Zelená voda, 915 01 Nové Mesto n./V.
Zodpovedný vedúci: Ján Kukuča