Ubytovací poriadok

POKYNY PRE HOSTÍ BEACH BAR REZORTU

1. V oblasti kempingu sa môžu zdržiavať len ubytovaní hostia. Pokiaľ máte ďalších hostí, títo si môžu zdržiavať len so zaplatenou vstupenkou/poplatkom podľa aktuálneho cenníka.

2. Check-out je o 11:00 hod. v prípade kempingu. Predĺženie check-outu je možné po dohode s recepciou za poplatok.

3. Po 21:00 hod. je zakázané viesť motorové vozidlá v areáli. Po tomto čase je možné auto odstaviť len na vyhradených vonkajších parkoviskách.

4. V celom areáli platí pre motorové vozidlá maximálna povolená rýchlosť 5 km/h.

5. Po 22:00 hod. je zakázané púšťať hudbu v stanoch/kempingu. V prípade porušenia je možná bloková pokuta.

6.  Domáce zvieratá sú zakázané v celom rekreačnom areáli na základe VZN mesta Nové mesto nad Váhom č.1/2014

7. Je zakázané zakladať oheň mimo vyznačených ohnísk a grilov. Popol z grilov je možné vysypať len do plechových nádob na to určených.

8. Za deti zodpovedajú ich rodičia alebo ich doprovod, preto je potrebný stály dohľad nad deťmi.

9. Areál je potrebné udržiavať v čistote a poriadku. Každý je povinný si po sebe upratať.

10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyhostiť hostí pri nedodržaní pokynov alebo nevhodnom správaní bez možnosti vrátenia peňazí.

11. Je prísny zákaz chytania rýb v celom areáli.

12. Platba je možná kartou aj v hotovosti.

13. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete pomoc, neváhajte sa obrátiť na zamestnancov/recepčných.

Prajeme vám príjemný pobyt.

Team Beach Bar Rezort Zelená Voda